فایل رایگان پاورپوینت تفسير خسروى

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پاورپوینت تفسير خسروى :

محتویات

1 معرفى مفسر 2 انگیزه تألیف 3 معرفى تفسیر 4 مقدمه تفسیر 5 روش تفسیر 6 منابع مقاله 7 منبع 8 متن کتاب تفسیر خسروى

معرفى مفسر

علیرضا میرزا خسروانى متولد 1310 ق / 1270 ش و متوفاى 1386 ق / 1345 ش از شاهزادگان قاجار و نویسندگان مذهبى قرن چهاردهم هجرى بوده است.

انگیزه تألیف

مؤلف در انگیزه تألیف تفسیر در مقدمه مى‌نویسد: عشق به تلاوت قرآن و انس به قرائت آن سبب شد تا در مقام فهم و ادراك مبانى كتاب و معانى قرآن به تفاسیر فریقین مراجعه كنم و براى فهم نسبى آیات در آنها دقت نمایم، بر آن شدم تا نتیجه تحقیقات را به فارسى ساده و قابل فهم براى مردم هم عصر خود بنویسم، از 1318 تا 1339 ش، ظرف 22 سال با وجود گرفتارى به خدمات دولتى، این تفسیر را در 8 مجلد تنظیم كردم.

معرفى تفسیر

تفسیر خسروى، تفسیرى است ساده و روان به زبان فارسى و در 8 مجلد كه براى عموم مردم نوشته شده و خالى از بحثهاى كسل كننده و زاید است. به همین دلیل به نقل قولها و وجوه تفسیرى كه توده مردم به آنها رغبتى ندارند نیامده است، در مقابل به پیام قرآن و تبیین كلمات وحى متناسب با خواننده فارسى كاملا عنایت شده است.

مقدمه تفسیر

مفسر در ابتداى مقدمه اذعان مى‌دارد كه تفسیر مجمع البیان در بین تفاسیر موقعیت ویژه‌اى دارد به همین جهت مقدمه آن را ترجمه و مبناى مقدمه خود قرار داده است، بنابر این مطالب مطرح شده در مقدمه عبارتند از:

1- فضیلت طلب دانش و علم قرآن( با استفاده از روایات)

2- شماره آیات قرآن و فایده شناختن آن( شماره منقول از اهل مدینه، مكیان، كوفیان، بصریان، شامیان و منشاء آنها)

3- ذكر اسامى قرّاء مشهور و راویان آنها( و بررسى حدیث نزل القرآن على سبعه احرف).

4- معناى تفسیر و تأویل و شقوق آنها.

5- ذكر اسماء قرآن و معانى آنها و تقسیم بندى سور به طوال، مثانى و متون.

اشاره به اعجاز قرآن، تحریف قرآن، جمع‌آورى و تألیف قرآن، ناسخ و منسوخ، و ذكر روایاتى در فضل قرآن و اهل آن و پرداختن به تلاوت و صوت قرآن. ایشان علاوه بر موضوعات مقدمه مجمع البیان مطالبى نیز اضافه نموده كه عبارتند از: 1- تأویل 2- مجمل و متشابه 3- محكم و مبین 4- نص و مجمل 5- ناسخ و منسوخ 6- فرق بین سوره‌هاى مكى و مدنى.

روش تفسیر

روش مفسر چنین است كه ابتداى سوره‌ها اطلاعات كلى درباره آنها ارائه مى‌دهد، مانند نام، مكى، مدنى بودن و تعداد آیات. پس از آن، گروهى از آیات را برگزیده، ذیل عنوان تفسیر الفاظ به بحثهاى لغوى، صرفى و نحوى و اقوال در آنها مى‌پردازد. آنگاه ذیل عنوان تفسیر معانى در تحلیل و تبیین معانى آیات به طور فشر

لینک کمکی