فایل رایگان پاورپوینت تفسير عاملى

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پاورپوینت تفسير عاملى :

محتویات

1 تفسیری کامل 2 بهره گیری گسترده از تفاسیر شیعه و سنی 3 بهره گیری از روایات 4 برداشتی اجتماعی تربیتی 5 خرد گرائی مفسر 6 افراط در خردگرائی 7 وجود اشکال 8 انگیزه نگارش تفسیر 9 بیان روش تفسیر 10 چاپ کتاب 11 منبع 12 متن کتاب تفسیر عاملى

تفسیری کامل

تفسیر عاملى، تفسیرى است كامل و به زبان فارسى كه در 8 مجلد به نگارش درآمده و شامل مباحث گوناگونى است از قبیل لغت شناسى، شأن نزول آیات، ترجمه، ذكر اقوال مفسرین و توضیح نكات تربیتى و اجتماعى. مفسر گرامى، اساس كار خود را در لغت، به توضیح و تفسیر و تبیین لغات مشكل و دیریاب گذاشته و پس از نقل آیات، بلافاصله این لغات را توضیح مى‌دهد، ریشه یابى مى‌كند، اعراب و حركت آن را روشن مى‌نماید. پس از ذكر واژه‌ها، جهت نزول و رابطه تاریخى و فرهنگى، اسباب و موقعیت نزول آیه را شرح مى‌دهد. از قسمت‌هاى مهم و قابل توجه تفسیر، ترجمه آیات به فارسى روان، ساده و مطابق با ترتیب كلمات قرآنى است. این جانب ترجمه عاملى را با چند ترجمه آن دوران، چون پاینده و آل آقا مقایسه كرده‌ام، از این جهت مى‌تواند از جهاتى برترى و در مواردى قابل قیاس باشد. همچنین در لغزشگاه‌هاى ترجمه، چون« ان مخففه» از« ثقیله» كه برخى به اشتباه ان« نافیه»،« شرطیه» و یا« وصلیه» گرفته‌اند، چند جا، مورد توجه قرار گرفت و دقت مترجم در این موارد در مجموع روشن گردید. به عنوان نمونه، آیه 164 سوره آل عمران:« و ان كانوا من قبل لفى ضلال مبین» را این چنین ترجمه كرده است: با آنكه زان پیش به آشكار گمراه بودند. در این مورد بدون تأكید ترجمه كرده است.

یا در ترجمه«وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِینَ»( انعام / 6 / 156) آورده است: و ما از فراگیرى و خواندن ایشان آگاه نبودیم، كه باز بدون تأكید آورده است.

نمونه دیگر در ترجمه«وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِینَ»( اعراف / 7 / 102) كه ایشان این گونه ترجمه كرده‌اند: ولى بیشتر ایشان را كج‌رفتار و بدكار دیدیم. در اینجا هم مانند بسیارى از مترجمان مانند: یاسرى، الهى قمشه‌اى، پاینده، معزى، خواجوى، آیتى، بهبودى، فارسى و تفسیر نمونه، بدون تأكید ترجمه كرده است.

و باز در تفاوت میان ان مخففه و ان نافیه در ترجمه:«وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِینَ»( یوسف / 12 / 3) چنین ترجمه كرده است: و البته كه تو زین پیش از آن بى‌خبر بودى, كه مطابق تفسیر لاهیجى، مجتبوى، یاسرى، خواجوى و ملا فتح اللّه كاشانى و ترجمه و تفسیر رهنما مخففه معنا كرده‌اند.

و نمونه دیگر در ترجمه:« إِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِینَ»( یونس / 10 / 29) است كه این گونه ترجمه كرده: و ما به راه بد رفتیم. كه مانند ترجمه آیتى و فیض الاسلام بدون تأكید ترجمه كرده است. نكته قابل توجه در این ترجمه‌ها و موارد دیگر كه زمینه لغزش در آن فراوان است، عدم پى‌گیرى بسیارى از مترجمان از جنبه‌هاى ادبى و قرائت كلمات است كه ایشان در حد قابل قبولى حساسیت به خرج داده و ابعاد ادبى را بررسى كرده است، به همین دلیل پشتوانه ترجمه ایشان بحثهاى ادبى و تفسیرى است. به هر حال گرچه این ترجمه، پایاپاى و اصطلاحا تحت اللفظى نیست، اما ترتیب كلمات قرآنى را رعایت كرده و گاهى براى روشن كردن بیشتر مفهوم آیه داخل پرانتز، توضیحاتى را مى‌افزاید و رابطه جمله قبل و بعد و خطاب آیه را مشخص مى‌كند. بدین جهت درباره این ترجمه مى‌توان گفت: ترجمه‌اى است وفادار به متن، منضبط، مفهوم و روشن كه بایسته است به عنوان ترجمه‌اى مستقل، ارزیابى شود و به طور جداگانه چاپ گردد.

بهره گیری گسترده از تفاسیر شیعه و سنی

از دیگر ویژگى‌هاى تفسیر عاملى، بهره گیرى گسترده این كتاب از تفاسیر شیعه و سنى، تفاسیر قدیم و جدید با سبك‌هاى گوناگون تفسیرى و تأویلى است. عاملى پس از توضیحات كلى و ترجمه، عنوانى دارد به نام: سخن مفسرین، در این قسمت به مناسبت اهمیت و یا حساسیت موضوع، از تفاسیرى چون جامع البیان طبرى، مجمع البیان طبرسى، روض الجنان ابو الفتوح رازى، كشّاف زمخشرى، تفسیر كبیر فخر رازى( مفاتیح الغیب)، روح البیان برسوى، روح المعانى آلوسى، المنار عبده و حتى تفاسیر عرفانى چون صفى علیشاه( منظومه تفسیر)، تأویلات ملا عبد الرزاق كاشانى( معروف به تفسیر ابن عربى) و حسینى كاشفى استفاده مى‌كند و نظرات تفسیرى مفسرینى چون سید احمدخان هندى را با تأیید نقل كرده است. روش او در نقل اقوال چنین است كه اگر در جایى خود مستقلا مطلبى را در ذیل بیان كرد، نشان مى‌دهد نظر خاصى دارد وگرنه نظرات مفسرین را پذیرفته است. در ضمن بیان مطالب و براى جذابیت بخشیدن به سخن، گاه اشعارى را از شعراى نامدار فارسى زبان به ویژه از مثنوى مولوى و سعدى و حافظ نقل مى‌كند و از آنها استفاده تربیتى و نتیجه گیرى هدایتى مى‌كند.

بهره گیری از روایات

در استخراج پیام قرآن به سراغ روایات اهل بیت عصمت رفته و از تفاسیر مأثور شیعه به ویژه على بن ابراهیم قمى در جاى جاى تفسیر نقل مى‌كند و از آنها سود مى‌جوید. همچنین نظرات علمى و بیان اهل سیاست و حقوق را به میان مى‌كشد و موضوعات مختلف اجتماعى را تحلیل مى‌كند. به عنوان مثال در ذیل آیه:«لَا یَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِینَ أَوْلِیَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِینَ»( آل عمران / 3 / 28) پس از نقل اقوال مفسرین درباره دوست نگرفتن از كفار در ذیل عنوان: سخن ما، مى‌نویسد: این آیه براى جلوگیرى از دوستى مردم ناموافق است تا از اعمال غرض و سوء استفاده آنها جلوگیرى شود. و چنین توضیح مى‌دهد كه در آن روز كه این آیه نازل شد، معلوم بود كه مختصر رابطه با مخالفین اسلام مضرّ به اسلام و مسلمین بود. به زیان اجتماع و سیاست و مخالفت دین بود و لذا حرام شد، اما این سئوال مطرح است كه آیا امروز این دستور به معناى عمومى و كلى براى مسلمین مى‌تواند باشد تا هیچ مسلمانى نتواند با كافر دوستى برقرار كند، یا منظور آن دوستى با كافرانى است كه موجب تقویت آنها و ضعف مسلمین شود؟ ایشان پاسخ مى‌دهد: از كلمه « مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِینَ» این معنا استفاده مى‌شود كه دوستى افراد باید به گونه‌اى باشد كه جهت سیاسى نداشته باشد و از حدود متعارف تجاوز نكند وگرنه دوستى یك دانشجوى مسلمان با دانشجوى غیر مسلمان یا تاجر مسلمان با تاجر غیر مسلمان مفاد آیه نیست. دوستى‌هایى حرام است كه موجب زیان مادى و معنوى به مسلمانان باشد همچنان كه هم اكنون در بسیارى از كشورهاى اسلامى، بر سر مسلمانان به بار آورده است.

برداشتی اجتماعی تربیتی

مشابه همین برداشت اجتماعى و تربیتى در خطاب به اهل علم و اهل كتاب دارد كه به مناسبت تفسیر:«أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِینَ أُوتُوا نَصِیبًا مِنَ الْكِتَابِ»( نساء / 4 / 44) مى‌نویسد: به طورى كه در هر جا اسم اهل كتاب و یهود آمده متذكر شده‌ایم، اینجا هم مى‌گوییم قرآن راهنما است و وسیله تربیت در این دو آیه كتاب‌خوانده‌ها و مردم سرشناس و معروف آن زمان را معرفى مى‌كند و امروز هم از نظر مردم شناسى و معرفى آنهایى كه كتاب‌خوانده هستند و مشهور و سرشناس ما را به حال این جور اشخاص و خود آنها را به زشتى كارشان آگاه مى‌كند كه همین تحصیل كرده‌ها كه اختیار اجتماعى و زندگى عمومى مردم را در دست دارند و قانون را به میل خود تفسیر مى‌كنند، تخصیص مى‌دهند، نقض مى‌كنند، اینها مانند همان یهود مدینه هستند كه كتاب تورات و وسیله شرافت و تمدن خود را به میل خود تحریف مى‌كردند تا براى خود مقام و اعتبار پابرجا كنند. این اهل كتاب هم قانون و كتاب زندگى و نظم اجتماع را مطابق سود و صرفه خود تعبیر و اجرا مى‌كنند.

این روند از بحث را در بسیارى از آیات مربوط به مسایل اجتماعى، سیاسى و اقتصادى مشاهده مى‌كنیم و نگرش آگاهانه و تحلیل‌گرانه مفسر را درمى‌یابیم.

خرد گرائی مفسر

یكى از نكات قابل توجه در این تفسیر، خردگرایى‌هاى مفسر است كه هرگز تابع جو و فضاى حدیث‌گرایى فاقد منطق و اثر گرایى مفسران نشده و هر جا كه با قواعد یا فهم طبیعى ناسازگار است آن را رد كرده است. به عنوان نمونه در تفسیر این آیه:«یَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ یَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ یَقُصُّونَ عَلَیْكُمْ آیَاتِی»( انعام / 6 / 130) كه مفسران گفته‌اند همان طور كه انسانها داراى پیامبران بوده‌اند، جنیان نیز پیامبر داشته‌اند، قهرا تصور آنان از جن و زندگى و حیات آنان مانند انسانها فرض شده است. این دیدگاه را مورد تردید قرار مى‌دهد و حتى منقولات مفسران و برخى از روایات در این باب را رد مى‌كند و مى‌نویسد: ممكن است بگوییم شاید كلمات یا معشر الجن و الانس، نه براى آن است كه جن هم مخاطب باشند به این خطاب كه براى آنها هم پیامبرانى از خودشان فرستاده شده است، بلكه مقصود تعمیم مطلب است كه كنایه از عموم مردم گذشته و حال و آینده است و به خصو

لینک کمکی