فایل رایگان پاورپوینت جامع المقدمات

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پاورپوینت جامع المقدمات :

نویسنده

جمعی از نویسندگان

موضوع

زبان عربی

زبان

عربی

تعداد جلد

1

مجموعه ای از کتابهای «صرفی و نحوی و غیره» به زبان فارسی و عربی. این مجموعه دارای چندین رساله مختلف است که طلاب علوم دینی، در حوزه های علمی شیعه به عنوان اولین کتاب، یکایک آن را خوانده و با مسائل صرف و نحو و منطق و... آشنا شده و برای دروس سنگینتر و مهمتر مقدمه ای می شود. نویسنده های این رسالات، چند نفر از جمله: میر سید شریف جرجانی، ملا محسن فیض و...

فهرستی از جامع المقدمات:

شرح امثله: تفصیل کامل یک دوره صرف افعال عربی (به زبان فارسی) نوشته میر سید شریف جرجانی صرف میر با حواشی آن: رساله ای در صرف افعال عربی و مهمورات و معتلات، نوشته میر سید شریف جرجانی شرح التصریف: شرح رساله چهارم (التصریف) نوشته مسعود بن عمر قاضی تفتازانی

این چند کتاب در جامع المقدمات، کتب در علم "صرف" است. کتب نحوی از این قرار است:

عوامل، رساله ای درباره عوامل اعراب زبان عربی (به زبان عربی) نوشته عبدالقاهر جرجانی شرح عوامل، رساله ای در شرح کتاب عوامل (به زبان عربی) نوشته ملا نظرعلی گیلانی عوامل ملامحسن، رساله ای در عوامل اعراب (به زبان عربی) نوشته ملا محسن فیض عوامل منظومه، رساله ای منظوم در ع

لینک کمکی