فایل رایگان پاورپوینت سيد محمد ميرلوحي اصفهاني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پاورپوینت سيد محمد ميرلوحي اصفهاني :

میرلوحی سبزواری، محمد بن محمد

نام میرلوحی سبزواری، محمد بن محمد

نام‌های دیگر

ل‍وح‍ی‌ س‍ب‍زواری‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د

م‍طه‍ر

م‍ی‍رل‍وح‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د

ن‍ق‍ی‍ب‍ی‌

نام پدر

متولد

محل تولد

رحلت

اساتید

برخی آثار

کد مؤلف

AUTHORCODE01409AUTHORCODE

سید محمد بن محمدحسینى، ملقّب به میرلوحى و داراى نام مستعار نقیبى، دانشمند پرآوازه شیعى است كه در اصل سبزوارى بود، ولى در خلال دوره صفویه، طى سده 11ق، در اصفهان اقامت داشت. میرلوحى صریح و بى‌پروا به نقد دو رهبر مذهبى بسیار مشهور معاصرش محمدباقر مجلسى و پدرش محمدتقى مجلسى، مشهور به مجلسى اول پرداخته و در حقیقت، نام او بیشتر در پیوند با انتقاداتش از مجلسى‌ها به میان آمده است. شرح‌حال‌نویسان به علت همین انتقادات، به او توجهى نكرده‌اند و فقط محمدعلى مدرّس در «ریحانه الأدب فی تراجم المعروفین بالكنیه و اللقب» (ج 6، تبریز، بى‌تا، ص 6 - 235)، مدخلى چند سطرى را به او اختصاص داده است؛ هرچند همین نویسنده نیز او را صرفاً به‌عنوان یكى از نویسندگانى كه درباره امام دوازدهم كتابى نوشته‌اند معرفى مى‌كند (همان، نجم الثاقب در احوال امام غایب، تهران، بى‌تا، ص 5).

منبع اصلى آگاهى درباره میرلوحى كتاب جدلى خود اوست كه در 3 - 1081ق، به رشته نگارش درآمده است و «كفایه المهتدی فی معرفه المهدی» نام دارد. از این كتاب مى‌توان به آگاهى‌هایى درباره زندگى او دست یافت. براى نمونه در این كتاب آمده است كه میرلوحى شاگرد برجسته دانشمندان بانفوذى چون شیخ بهاءالدین عاملى (متوفى در حدود 1031ق) و میر محمدباقر داماد (متوفى حدود 1041ق) در زمینه علوم دینى بود. این نكته كه میرلوحى در سال 1031ق یا پیش از آن شاگرد برجسته‌اى بوده نشان مى‌دهد كه در آن زمان دستِ‌كم بیست سال داشته است؛ در نتیجه تاریخ زاده شدن او باید در حدود سال 1011ق، بوده باشد.

«كفایه المهتدی» همچنین نشان مى‌دهد كه حوزه دلبستگى‌هاى فكرى او آموزه‌هاى شیعى امامت، به‌ویژه پرسش‌هاى مرتبط ب

لینک کمکی