فایل رایگان پاورپوینت سيد محمدحسين خان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پاورپوینت سيد محمدحسين خان :

عقیلی علوی شیرازی، محمدحسین بن محمدهادی

نام عقیلی علوی شیرازی، محمدحسین بن محمدهادی

نام‌های دیگر

ع‍ق‍ی‍ل‍ی‌ ب‍ه‍ادر، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌

ع‍ق‍ی‍ل‍ی‌ خ‍راس‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌

ع‍ل‍وی‌ خ‍راس‍ان‍ی‌ ش‍ی‍رازی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌

م‍ی‍رزا م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌ خ‍ان‌

نام پدر

متولد

محل تولد

رحلت

اساتید

برخی آثار

قرابادین کبیر

معالجات عقیلی

کد مؤلف

AUTHORCODE03020AUTHORCODE

«محمّد حسین عقیلى» كه گاه از او به سید محمّد حسین خان، میر محمّد حسین خان بهادر و محمّد حسین بن محمّد هادى عقیلى علوى نیز تعبیر مى‌شود، از مشهورترین طبیبان ایرانى ساكن شبه قاره هند بوده است.

سال تولد وى در تاریخ ثبت نشده است. محل تولد وى به نیز درستى معلوم نیست. او گاهى به توصیف محله‌اى از ایران- مثل ركن آباد شیراز مى‌پردازد كه این نشان‌گر حضور او در ایران بوده، ولى در عین حال نمى‌توان اقامت او و نیز گزارش‌هایى را كه از هندوستان نقل مى‌كند نادیده گرفت.

بررسى زندگى وى نیازمند احاطه بر كتب او، اطلاع دقیق از اساتید او و میزان تأثیرپذیرى او از گذشتگان و تأثیرگذارى او بر آیندگان است.

او در خانواده‌اى زندگى مى‌نموده كه همگى آن‌ها از بزرگان عرصه طب در روزگار خود بوده‌اند. عقیلى از تجربیات استاد خود، علوى خان، پدر و دیگر اقوام خود استفاده‌هاى فراوان برده و در جاى جاى كتب خود این تجربیات را نقل كرده است.

از استادانى كه وى به ارادت آنان تصریح نموده، شخصى به نام میر محمّد على حسینى است كه وى به اشارت این استاد دست به تألیف «مجمع الجوامع» زده است. البته گزارشى از زندگانى او در تاریخ نقل نشده است و به نظر مى‌رسد این فرد استاد معنوى مؤلف بوده نه استاد او در علوم پزشکى.

از دیگر اساتید عقیلى اطلاع دقیقى در دسترس نیست. هر چند وى از اطباى فراوانى در كتب خویش یاد مى‌كند و این امر نشان‌گر آن است كه وى به طور مستقیم یا مع الواسطه از خرمن اساتی

لینک کمکی