فایل رایگان پاورپوینت سيد محمدهادي ميرلوحي سبزواري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پاورپوینت سيد محمدهادي ميرلوحي سبزواري :

محتویات

1 تألیفات 2 پدر مؤلف 3 پانویس 4 وابسته‌ها

تألیفات

اصول العقائد و جامع الفوائد، شامل سه باب و خاتمه به فارسى، در 1353ق در اصفهان چاپ سنگى شده است. چهل حدیث[1] رساله‌اى در غنا به عربى. میرلوحى در آغاز فصل سوم اعلام الأحبّاء مى‌گوید: «اگر كسى دیگر آیات بر حرمت غنا خواهد، به رساله‌اى كه در این باب به عربى نوشته مى‌شود، إن شاء الله، رجوع كند». زبده الدعوات، تألیف 1081. نسخ خطى آن به شماره 3192 در كتابخان مسجد اعظم هست،[2] رسال نماز كه گویا ترجم الفیه شهید است.این رساله در 1096نگارش یافته و نسخه خطى آن به شمار 5914/8 در كتابخانه مركزى دانشگاه تهران هست[3] نسخه‌اى نیز با عنوان ترجمه الصلاه میرلوحى در كتابخان مسجد اعظم به شماره 871/2 نگه‌دارى مى‌شود و دانسته نیست كه همین رساله است یا رسال دیگرى از پدر میرلوحى.[4

لینک کمکی