فایل رایگان پاورپوینت سيد محمود يوسف ثاني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پاورپوینت سيد محمود يوسف ثاني :

یوسف ثانی، محمود

نام یوسف ثانی، محمود

نام های دیگر

ثانی، محمود

یوسف، محمود

ثانی، یوسف

یوسف‌ثانی، سید محمود

نام پدر

متولد

1340 ش

محل تولد

سبزوار

رحلت

اساتید

برخی آثار

واحد در ادیان

پرسشهای بنیادین فلسفه

کد مؤلف

AUTHORCODE05855AUTHORCODE

سید محمود یوسف ثانى در سال 1340 در سبزوار متولد شد. وى دانش‌آموخته دوره دكترى در رشته فلسفه و كلام اسلامى از دانشكده الهیات و معارف اسلامى از دانشگاه تهران در سال 1376 است. عنوان پایان‌نامه ایشان، «تحلیل تطبیقى مسئله كلیات» مى‌باشد. وى عضو هیئت علمى موسسه پژوهشى حكمت و فلسفه ایران است.

آثار

كتاب‌شناسى توصیفى عرفان و تصوف؛ ترجمه «پرسش‌هاى بنیادین فلسفه»، تألیف ا.سى.یوینگ؛ ترجمه «عوالم خیال»، ویلیام چیتیك؛ ترجمه بخش دوم از جلد نهم تاریخ فلسفه، فردریك كاپلستون؛ ترجمه رسائل فلسفى كندى؛ ترجمه «واحد در ادیان» تألیف فردریك كاپلستون.

و مقالات فراوانى كه برخى از آن‌ها عبارتند از:

استلزام محال در برهان خلف، خردنامه صدرا، شماره دوم؛ تقابل سلب و ایجاب و مجارى آن، خردنامه صدرا، شماره پنجم؛ قضیه سالبه، سلب حمل یا سلب حكم؟ خردنامه صدرا، شماره یازدهم؛ خلق به همت در عرفان ابن‌عربى، متین، شماره یازدهم و دوازدهم؛ ارسطو در آئینه زبان فارسى، ادبیات و فلسفه، سال سوم، شماره سوم؛ میراث حكمت، آئینه میراث، سال اول، شماره سوم؛ مناظره عقل و عشق، آئینه میراث، سال دوم، شماره 1 و 2؛ معیار تصحیح در «عیار دانش»، آئینه میراث، سال اول، شماره دوم؛ ترجمه مقاله «اندیشه» از گوتلوب فرگه، ارغنون، شماره 7 و 8؛ ترجمه مقاله «تجربه عرفانى، نظریه عرفانى، عمل عرفانى» از پیتر مور متین، شماره 7؛ انتقادات امام خمینى(ره) بر قاضى سعید قمى، متین، شماره بیست و دوم؛ میراث عرفانى شیخ محمود شبسترى، متین، شماره هشتم؛ نظرى و نقدى بر كتاب «رسالتان فى التصور و التصدیق»، خردنامه صدرا، شماره چهارم؛ اصالت وجود و كلى طبیعى، خردنامه صدرا، شماره بیست و چهارم؛ ترجمه‌اى استوار از كتابى دشوار، ادبیات و فلسفه، سال دوم، شماره هفتم؛ تصور و تصدیق، ادبیات و فلسفه، سال چهارم، شماره هفتم؛ رمزى از آن خوش‌حال‌ها، كتاب ماه دی

لینک کمکی