فایل رایگان پاورپوینت سير تاريخي بناي شهر قزوين و بناهاي آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پاورپوینت سير تاريخي بناي شهر قزوين و بناهاي آن :

محتویات

1 ساختار 2 گزارش محتوا 3 وضعیت کتاب 4 منابع مقاله

ساختار

كتاب؛ مشتمل بر پیش‌گفتارى به قلم مؤلف و سه بخش اصلى است كه هر بخش خود چندین فصل را در برمى‌گیرد.

گزارش محتوا

در پیش‌گفتار كتاب، مؤلف به ارائه فهرستوارهاى از آثارى كه در خصوص مقام و موقعیت آثار قزوین، نگاشته شده پرداخته و از آثارى؛ چون: تاریخ قزوین و فضائل‌ها؛ حافظ ابولیلى خلیل بن عبدالله بن احمد قزوینى (م.446ق.)، التدوین فى ذكر اخبار قزوین؛ ابوالقاسم عبدالكریم بن محمد بن عبدالكریم رافعى قزوینى(م.623ق.)، تاریخ گزیده؛ حمدالله مستوفى و غیره نام مى‌برد. مؤلف در ادامه به معرفى منابعى كه در این كتاب مطالبى از آنها نقل گردیده، به ترتیب تاریخى مى‌پردازد.

در بخش نخست این كتاب مندرجات منابع سیر تاریخى بناى قزوین و بناهاى آن در چهار فصل عینا بر اساس ترتیب تاریخى نقل شده و در فصل پنجم مطالب مندرج در فصل‌هاى چهارگانه به ترتیب فهرستواره بیان گردیده است.

در فصل اول این بخش به بررسى تاریخچه بناء شهر قزوین، كه در منابع قدیمى از آن با عنوان «كَشوین» یاد مى‌شود، در دوره ساسانیان پرداخته شده است. در این فصل از قزوین به عنوان ثغر(سرحد میان سرزمین اسلام با دیگر دیار كفر یا با متمردان) چه در جاهلیت و چه در اسلام، یاد شده كه این نشانگر اهمیت این شهر از نظر حفظ امنیت است. همچنین در این فصل درباره وجه تسمیه قزوین نیز سخن گفته شده است. برخى بانى قزوین را بهرام بن شاپور بن اردشیر بابكان دانسته و برخى از شاپور ذوالاكتاف به عنوان بانى قزوین یاد كرده‌اند.

در فصل دوم این بخش، به بررسى تاریخچه قزوین در دوران اسلامى تا زمان حكومت صفویه پرداخته شده است. در این فصل جریان گشوده شدن حصار شاپور(قزوین) از راه صلح، به صورت شهر درآوردن آن، بنا نمودن خانه‌ها در اطراف حصار و نیز ایجاد شهرك‌ها در شمال آن، كشیده شدن بارو بر گرد حصار و شهرك‌ها، بناى عمارت‌ها و مساجد و آرامگاه‌ها و دروازه‌ها و بازارها و نیز حفر قنات‌ها و بازسازى بناهایى كه در اثر وقوع جنگ رو به ویرانى نهاده بودند، وضع گورستان‌ها و رودخانه‌هاى مجاور شهر و باغ‌ها و غیره به ترتیب تاریخى به تفصیل آمده است.

فصل سوم این بخش، به بررسى تاریخچه قزوین در دوران حكومت صفویان و انتخاب این شهر به عنوان پایتخت حكومت صفوى در دوران سلطنت شاه اسم

لینک کمکی