فایل رایگان پاورپوینت سير تطور فقه اجتهادي در بستر زمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پاورپوینت سير تطور فقه اجتهادي در بستر زمان :

محتویات

1 ساختار 2 گزارش محتوا 3 وضعیت کتاب 4 پانویس 5 منابع مقاله 6 وابسته‌ها

ساختار

کتاب با مقدمه مؤلف آغاز شده و مطالب در دو جلد و هر جلد در چندین بخش، تنظیم شده است.

نویسنده با اعتقاد به اینکه ترک اجتهاد برای شریعت فاجعه‎آمیز است و یگانه عامل دانستن اجتهاد در هماهنگ کردن فقه با رویدادها و ادعای اینکه فقه اجتهادی اختصاص به زمان، مکان و عرف خاصی نداشته و با رد هرگونه اتهام نارسایی به فقه در برابر رویدادهای جدید از جمله مسائل حکومتی، موضوع «تحول اجتهاد در فقه» را بررسی می‌کند. او ابتدا اقسام، انواع و شیوه‎های مختلف اجتهاد را مطرح کرده است. شیوه گفتمان‎های دینی بین ادیان مختلف و مذاهب گوناگون به جهت دستیابی به حفظ کرامت انسان و تقویت وحدت بین مذاهب و طهارت ذاتی انسان‎ها بر اساس اجتهاد سنتی پویا مورد بررسی نویسنده قرار گرفته است. ذبایح اهل کتاب، آزادی و حقوق بشر، حقوق متقابل مردم و زمامداران و ارتداد از دیگر مسائل فقهی مورد نظر نویسنده است که فقط با نگاه تازه به اجتهاد می‎توان بهترین راهکارها را ارائه کرد.

گزارش محتوا

در مقدمه، به بررسی پنج نکته زیر پرداخته شده است:

معنای اجتهاد در فقه؛ اجتهاد وسیله منحصر در هماهنگ کردن فقه با رویدادها؛ فاجعه‌آمیز بودن ترک اجتهاد برای شریعت؛ نارسایی فقه؛ جهان‌شمول بودن فقه اجتهادی[1].

جلد نخست، مشتمل بر هشت بخش است. در بخش اول، به تبیین انواع، اقسام و شیوه‌های اجتهاد فقهی، پرداخته شده است. نویسنده در این بخش، ابتدا اقسام اجتهاد از نگاه فقیهان مذاهب اسلامی را معرفی نموده[2] و سپس، اقسام اجتهاد از دیدگاه امامیه را نام برده[3] و پس از آن، به معرفی نوع اجتهادی که به فقه از نظر مصادیق گسترش می‌بخشد، پرداخته است. به اعتقاد وی، اجتهادی که به فقه اجتهادی در نظام اسلامی در همه ابعاد زندگی گسترش می‌بخشد، اجتهاد تفریعی و تطبیقی است که از آن طریق، فروعات تازه گوناگونی به اصول پایه بازگشت داده و قوانین کلی بر مصداق‌های خارجی آنها بر اساس عناصر اصلی استنباط منطبق می‌شود و در هر زمان، مجتهد موظف است که موازین آن را رعایت کند تا فرع تازه‌ای بر غیر اصل خودش بازگردانده نشود و قانونی بر غیر مصداق خودش منطبق نگردد[4].

پیامد نبود اجتهاد تفریعی در حوزه استنباط، ضرورت تحول کمی و کیفی اجتهاد تفریعی و تطبیقی در حوزه استنباطی، شرایط تحقق اجتهاد به‌گونه مطلوب، انواع اجتهاد در فقه اجتهادی، شیوه‌های نه‌گانه اجتهاد و کارایی آن در مقام استنباط، بررسی‌هایی که باید در مقام استنباط در ادله رعایت شود و... از جمله دیگر مطالب مطرح‌شده در این بخش می‌باشد.

در بخش دوم، نقش گفتمان‌های علمی پیروان ادیان در حفظ کرامت انسان، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در مقدمه این بخش، روابط انسان‌ها با یکدیگر بر اثر تحول عظیمی که در جهان در همه ابعاد زندگی پدیدار شده، تحلیل گردیده است. به اعتقاد نویسنده، امروزه پیمودن راه‌هایی که برای همزیستی مسالمت‌آمیز بین جهانیان نقش دارد، بیش از هر زمان دیگر ضروری است. در این مقدمه، تأکید شده است که با تفاهم بر اساس عناصر و اصول مشترک بین پیروان ادیان در جوی سالم، آرام و صمیمی و با کنار گذاشتن لایه‌ها و پرده‌های تعصب، می‌توانیم همزیستی مسالمت‌آمیز را بین انسان‌ها شاهد باشیم. سپس به موارد نظری دین الهی پرداخته شده است از جمله:

اثبات نظریه یکی بودن اصل دین در بستر زمان؛ تعداد شرایع و احکام الهی از فروع دین است و آن را شرایط زمان که به سبب نیازهای گوناگون برای رشد بشر شد، اقتضا کرده است؛ اثبات نظریه عدم تفاوت بین پیامبران الهی در ایمان به خدا و پرستش او و وجود تفاوت‌هایی در ویژگی‌های یکایک پیامبران. ازاین‌رو، یکی از ارکان مسلمانی، ایمان به نبوت همه پیامبران پیشین و تصدیق آنان است و اینکه دین اسلام ناقض ادیان پیشین نیست، بلکه کامل‌کننده آنهاست؛ بیان سبب تفاوت بین پیامبران در معجزات و فرق بین معجزه و سحر و جادو؛ بیان هدف خداوند از بعثت پیامبران و پیاپی بودن آنها؛ فواید گفتگوها بین پیروان الهی و بیان موانع گفتگوها و پیامدهای آنها؛ ارائه تعهدات متقابل بین مسلمانان و پیروان ادیان الهی؛ توصیه و تأکید فراوان مبانی اسلامی بر حفظ و کرامت مطلق انسان[5].

در بخش سوم، به بررسی نقش گفتمان‌های علمی پیروان مذاهب اسلامی در تقویت وحدت پرداخته شده است. نویسنده در این بخش، می‌کوشد تا اهمیت، جایگاه، گستره، مباحث اصل

لینک کمکی