فایل رایگان پاورپوینت سيرة المصطفي نظرة جديدة

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پاورپوینت سيرة المصطفي نظرة جديدة :

محتویات

1 ساختار 2 گزارش محتوا 3 وضعیت کتاب 4 پانویس 5 منابع مقاله 6 وابسته‌ها

ساختار

این کتاب یک جلدی، حاوی معرفی مؤلف، تمهید، مقدمه و متن اصلی در 26 فصل مى‌باشد. در نگارش این اثر، از منابع عربی شیعی و سنی استفاده شده است. از منابع کتاب، پس از قرآن کریم می‌توان به مجمع البیان طبرسی، کتاب‌های تفسیری المیزان علامه طباطبایی، تفسیر کاشف محمدجواد مغنیه، التفسیر الكبیر فخر رازی، تفسیر شبر، کتاب‌های سیره ابن هشام، محمد بن اسحاق، سیره حلبی، حیاه محمد محمدحسین هیکل و کتاب‌های دیگری مانند: تاریخ طبری، مروج الذهب مسعودی، بدایه و نهایه ابن کثیر و... اشاره کرد[1].

گزارش محتوا

این اثر، مرورى سریع بر تاریخ عرب، قریش و احلاف ایشان قبل از ظهور اسلام دارد و در این میان، به حوادث و وقایعى مى‌پردازد که مرتبط با کعبه و غیره است. نویسنده همچنین به بررسى سیره پیامبر اسلام(ص)، از آغاز تولد تا زمانى که به پیامبرى مبعوث شد و مراحلى که طى دوران کودکى، جوانى، دعوت به توحید و... پشت سرگذاشت، جنگ‌ها و غزوات آن حضرت و حوادث مرتبط با آن و غیره پرداخته و نقاط و جوانب مهم این قضایا را به‌صورت موضوعى مورد بحث و بررسى قرار مى‌دهد تا به کشف حقایقى که از دید سایر پژوهشگران، پنهان مانده است، دست یابد[2].

نویسنده در مقدمه کتابش می‌نویسد: آغاز نگارش درباره سیره، به اواخر قرن اول هجری بازمی‌گردد. در سال‌های پایانی آن قرن بود که عروه بن زبیر، متوفای سال 92ق، کتابی در این زمینه نگاشت. ابان بن عثمان، متوفای آغاز قرن دوم و وهب بن منبه نیز در همان دوره در این موضوع به نگارش پرداختند. پیش از پایان نیمه اول قرن دوم، شرحبیل بن سعد، ابن شهاب زهری، عاصم بن عمرو بن قتاده، موسی بن عقبه و ابن اسحاق، به تألیف سیره پرداختند. در اواخر قرن دوم، ابن هشام، سیره خود را تألیف کرد و نوشته ابن اسحاق را اساس مطالب کتاب خود قرار داد. ابن سعد واقدی و دیگر کسان نیز در همان زمان کتاب‌هایی در سیره نوشتند. نگارش کتاب در باب سیره تا روزگار ما پیوسته از سوی شرقیان و غربیان ادامه داشته است. او می‌افزاید: انصاف حکم می‌کند ما برتری کسانی را که در نوشتن سیره بر ما پیشی گرفته، اجزای پراکنده و درهم‌ریخته آن را از اینجا و آنجا، از سینه مردمان و راه‌های دیگر گرد آورده و هسته‌های نخستین را برای تاریخ‌نگاران و پژوهندگان پس از خود به میراث گذاردند، به فراموشی نسپاریم. البته با این توجه که ایشان چه‌بسا مطالبی را که در سیره پیامبر نبوده، از روی دوستی و دل‌بستگی یا از روی کینه‌ورزی و بداندیشی، به آن افزوده‌اند. افزون بر این، پژوهشگر نوشته‌های نسختین در زمین

لینک کمکی