فایل رایگان پاورپوینت سيرت جلال‌الدين منکبرني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پاورپوینت سيرت جلال‌الدين منکبرني :

محتویات

1 ساختار 2 گزارش محتوا 3 وضعیت كتاب 4 منابع مقاله

ساختار

كتاب مشتمل بر مقدمه مصحح، استاد مجتبى مینوى، دیباچه مؤلف و هشتاد و نه عنوان(فصل) و بخش تعلیقات و نیز تكمله تعلیقات مى‌باشد.

گزارش محتوا

«سیرت جلال‌الدین منكبرنى» مهم‌ترین اثر نسوى است. نسوى، جوینى و جوزجانى، سه تن مورخى بودند كه در هنگام حمله مغول، در خراسان و ماوراءالنهر مى‌زیستند و بسیارى از وقایع این دوران را شاهد بوده یا از افراد نزدیک به واقعه كسب اطلاع كرده‌اند. سیرت جلال‌الدین خوارزمشاه در حقیقت سرگذشت پسر سلطان محمد خوارزمشاه و شرح یازده سال از این دوران؛ یعنى از آغاز حمله مغول تا مرگ سلطان جلال‌الدین، و خاطرات شخص نسوى از رویدادهاى این دوران است. در این میان، مؤلف در مواردى به سابقه بعضى از وقایع در دوره‌هاى پیش از آن؛ یعنى زمان حكمرانى سلطان محمد اشاره نموده و اطلاعات ارزشمندى در این خصوص عرضه كرده است. دقت مؤلف در ضبط وقایع، نزدیکى او به دربار سلطان جلال‌الدین، ارزیابى‌اش از وقایع، دید انتقادى و نیز قلت آثار درخصوص حكومت خوارزمشاهیان، سبب شده است كه اثر او جایگاهى خاص در میان منابع این دوران به دست آورد.

نسوى جلال‌الدین را گندمگون و كوتاه قد وصف كرده و او را به سبب شكیبایى، كم حرفى و دشنام ندادن ستوده است. ذهبى، به نقل از عبداللطیف بغدادى، او را گندمگون متمایل به زرد، لاغر و زشت وصف كرده است. به نوشته نسوى، او ترك زبانى بود كه گاهى به فارسى هم سخن مى‌گفت؛ اما خواندمیر گفته‌است كه او حتى به فارسى شعر هم مى‌سرود. جلال‌الدین بسیار خوشگذران و میگسار بود و حتى تا آخرین لحظاتِ حكومتِ خود این رفتار را رها نكرد. برخى آن را یكى از عوامل سقوط وى دانسته‌اند. بر اساس روایاتى از نسوى، او رعیت دوست و به اجراى عدالت علاقه‌مند بود و از منافع توده مردم در برابر زیاده خواهى سربازان و درباریانِ خشن خود حفاظت مى‌كرد. همچنین به عمران و آبادانى علاقه‌مند بود. او در پرورش ادیبان و علما مى‌كوشید و بدین منظور مدرسه‌اى در اصفهان بنا كرد. وى اگر چه فاقد شمّ سیاسى قوى بود و توانِ برآوردِ صحیح نیروهاى خود و حریفان و استفاده از فرصت‌هاى مناسب سیاسى را نداشت؛ اما بدون شك از مهارت و جسارت نظامى بسیارى برخوردار بود، چنانكه در بسیارى از نبردها با تهور خود مایه تقویت روحیه سپاه مى‌شد و نتیجه جنگ را به نفع خود تغییر مى‌داد. در ادبیات و تاریخ ایران، او را با صفاتى همچون دلاور، دلیر، شیر میدان و جز آن ستوده‌اند. او با مبارزه در برابر مغولان، در دل مردم مأیوس ایران، امید به وجود آورد؛ در نتیجه، در منابع او را به گونه‌اى ستوده‌اند و وصف كرده‌اند كه با واقع تفاوت دارد و برخى محققان، به درستى، میان بُعد تاریخى و واقعى وجود جلال‌الدین با بُعدِ حماسى و آرمانى وى تفاوت قائل شده‌اند.

اصل كتاب را نسوى به زبان عربى نوشته و در قرن هفتم، شخص ناشناسى آن را به فارسى ترجمه و تحریر كرده است. از این ترجمه ظاهراً نسخه منحصر به فرد آن، كه در كتاب‌خانه مكرمین خلیل ینانج استاد تاریخ دانشگاه استامبول موجود مى‌باشد، در اختیار مجتبى مینوى قرار گرفت و وى این ترجمه را با تعلیقات ارزشمندى به چاپ رساند.

متن عربى كتاب ظاهراً تا سالیان بسیارى ناشناخته ماند. جز آنكه برخى نویسندگانى چون ابن خلدون و ابوالفداء از بخش‌هاى كوتاهى از آن استفاده كردند. حتى رضاقلى‌خان هدایت كه مقدمه‌اى بر اثر دیگر نسوى؛ یعنى «نفثه المصدور» نگاشته است، از كتاب «سیرت جلال‌الدین» نامى نبرده و محتملاً از آن بى‌اطلاع بوده است. در 1891.م هوداس فرانسوى، معلم زبان‌هاى شرقى، نسخه منحصر به فرد این كتاب، موجود در كتابخانه ملى پاریس، را تصحیح كرد و به چاپ رساند. نسخه مورد

لینک کمکی