فایل رایگان پاورپوینت سيرت رسول الله (ص) مشهور به سيرة النبي (ترجمه)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پاورپوینت سيرت رسول الله (ص) مشهور به سيرة النبي (ترجمه) :

محتویات

1 مترجم كتاب 2 شیوه ترجمه كتاب سیره و تنظیم آن به زبان فارسى 3 هدف از ترجمه 4 شیوه ترجمه 5 وابسته‌ها

مترجم كتاب

بر طبق عباراتى كه در دیباجه آمده است مترجم این كتاب كسى بوده است كه فارس را ولایت خود مى‌دانسته و به شام و مصر سفر كرده بوده و در مصر دو محدّث را شناخته كه كتاب سیره رسول‌اللّه صلعم را تدریس مى‌كرده‌اند و در حضور یكى از آن دو یعنى ابن الجبّاب سیره را خوانده است و در مراجعت از مصر در شهر ابرقوه به سال 612 و یا بر حسب نسخه ایاصوفیه در 622 با مظفرالدین سعد بن زنگى ملاقات كرده و به دستور وى این كتاب را به فارسى درآورده است.

نسخه‌هاى كتاب در نسخه‌هاى خطى اصل كتاب سیره رسول‌اللّه صلعم به زبان عربى كه مورد استفاده ووستنفلد قرار گرفته و آنها را در مقدمه خود توصیف نموده، و از آن جمله نسخه مختصر سیره رسول‌اللّه تألیف عمادالدین ابوالعبّاس احمد واسطى است، سماع دانشمند معروفى به نام ابوالمعالى احمد بن اسحاق بن محمد بن المؤید بن على بن اسماعیل الهمدانى الابرقوهى (متولد ابرقوه در 614 و متوفى در مكه به سال 701) ملاحظه مى‌شود كه بنابر سماعات همین نسخه‌ها و بنا بر اطلاعات حاصله از کتاب‌هاى دیگر، چنانكه بیاید. همین شخص شاگرد ابن الجبّاب بوده است. بر اساس این مدارک و بر اساس محتویات مقدمه ووستنفلد، شادروان علامه مجتبى مینوى، پس از تفحّص در کتاب‌هاى مختلفه چنانكه ذكر آنها بیاید، به این نتیجه دست یافت كه مترجم این كتاب پدر ابوالمعالى احمد ابرقوهى مذكور یعنى رفیع‌الدین ابومحمد اسحاق بن محمد بن المؤید بن على بن اسماعیل بن ابى‌طالب همدانى قاضى ابرقوه است و نیز احتمال داده است كه این شخص در بازگشت از مصر در ابرقوه در سال 622 به دستور سعد بن زنگى به ترجمه كتاب پرداخته است.علامه مینوى در پایان تحقیقات خود احتمال دیگرى نیز داده است به این شرح: "اگر مؤلف همین مرد [رفیع‌الدین اسحاق بن محمد] باشد حدس دیگرى نیز مى‌توان زد، و آن اینكه قبلا یك بار به شام و مصر رفته بوده است و سیره را بر ابن الجبّاب تنها خوانده بوده است و برگشته و در 612 كتاب را ترجمه كرده بود و سپس در سال 619 بار دوم سفر كرده و به صحبت خود دو پسرش را نیز برده است تا آنچه را كه خود شنیده بوده است آنها هم بشنوند". چنانكه خواهیم دید این حدس اخیر آن شادروان به واقعیت نزدیک تر است زیرا در مداركى كه بعدا به آن

لینک کمکی