فایل رایگان پاورپوینت سيره اخلاقي - تربيتي امام خميني قدس سره

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پاورپوینت سيره اخلاقي - تربيتي امام خميني قدس سره :

محتویات

1 ساختار 2 گزارش محتوا 3 وضعیت كتاب 4 منابع مقاله

ساختار

كتاب، با مقدمه كوتاهى از پژوهشكده تحقیقات اسلامى در اشاره به موقعیت والا و ویژه امام خمینى(ره) آغاز و مطالب در پنج فصل، ارائه گردیده است.

نویسنده در ابتدا، به بیان كلیاتى پیرامون امور تربیتى پرداخته، پس از اشاره به مبانى و دیدگاه‌هاى اخلاقى - تربیتى امام(ره)، ایشان را احیاگر ارزش‌هاى اخلاقى جامعه دانسته و در نهایت، به برجستگى‌هاى اخلاقى امام(ره) پرداخته است.

گزارش محتوا

فصل اول، در پنج بخش زیر، به بیان كلیاتى پیرامون مفاهیم تربیتى اختصاص یافته است:

تبیین سه واژه زیر: الف) سیره: این واژه، نوع رفتار، سبک، متد و معیار «سیر» را بیان مى‌كند؛ خواه صحیح باشد یا غلط، زشت باشد یا زیبا. ب) اخلاق: جمع «خُلق» است و به توانایى‌ها و فضیلت‌هاى ناپیدایى كه با بینش و بصیرت قابل درك است، اطلاق مى‌گردد. ج) تربیت: معانى گوناگونى دارد كه نویسنده، این تعریف را پسندیده است: «فراهم كردن زمینه‌ها و عوامل، براى به فعلیت رساندن و شكوفا نمودن استعدادهاى انسان در جهت مطلوب». اهمیت تربیت: نویسنده معتقد است كه اهمیت و جایگاه والاى تربیت، از بدیهیات زندگى انسان است، چرا كه آدمیان در میدان عمل و كنش، همواره از اندیشه و بینش خویش مدد مى‌جویند كه به اعتقاد وى، آن نیز در سایه تربیت، اصلاح و یا فاسد مى‌گردد و زندگى بشر همیشه تحت تأثیر تربیتى است كه فرامى‌گیرد. ضرورت تربیت: كه با توجه به بخش پیشین، روشن مى‌گردد. موضوع تربیت: به اذعان وى، شامل همه موجودات زنده، اعم از انسان، حیوان و گیاهان مى‌شود كه حتى از دیدگاه قرآن، جمادات را نیز در بر مى‌گیرد. هدف تربیت: نویسنده معتقد است كه همه مكاتب بشرى، بر اهمیت و ضرورت تربیت انسان، اتفاق نظر دارند، ولى هدف تربیت در همه آن‌ها یكسان نیست، بلكه به تعداد جهان‌بینى‌هاى موجود، اهداف تربیتى نیز متعدد مى‌گردد.

در فصل دوم، به مبانى و دیدگاه‌هاى اخلاقى و تربیتى امام خمینى(ره) اشاره شده است. نویسنده معتقد است كه عقیده، اندیشه و عمل امام(ره)، در هر زمینه‌اى، از جمله تعلیم و تربیت، همان نظر اسلام واقعى است و آنچه از افكار، گفتار و كردار ایشان مى‌تراوید، همان تعالیم روح‌بخش و انسان‌ساز اسلام بود كه توسط یكى از تربیت‌یافتگان آن دین جاوید، بیان مى‌شد.

به باور وى، مبانى و منابع دیدگاه‌هاى امام(ره)، در هر زمینه‌اى، خرد ناب و اندیشه خالص بشرى بود و ایشان، با خمیرمایه دینى و دست‌مایه علمى و ذهنى نقاد و اندیشه‌اى آزاد، وارد دنیاى علم، سیاست، اخلاق و تربیت شد و در ربع قرن توانست ملتى مستقل و بااراده تربیت كند كه خود بهترین دلیل بر موفقیت دیدگاه ایشان در صحنه تعلیم و تربیت است. در این زمینه، وى به بیان دورنمایى از آن حقایق و مبانى، در عناوین زیر پرداخته است:

جایگاه انسان، گستره و اهمیت تربیت، هماهنگى تربیت با فطرت، مقامات انسان، تقدم تزكیه بر تعلیم و نقطه آغازین تربیت كه همان خودسازى مى‌باشد.

فصل سوم، به بیان اصول و روش‌هاى اخلاقى، تربیتى امام(ره) اختصاص یافته است. به باور نویسنده، با نگاهى اجمالى به انقلاب اسلامى و رهبرى امام(ره)، مى‌توان گفت كه ایشان، بزرگ‌ترین مربى بشر در عصر حاضر بوده است، زیرا با اسلوبى خاص و روشى بدیع و پشتكار و جدیتى تمام، نخست، به گسترش و

لینک کمکی