فایل رایگان پاورپوینت سيره معصومين عليهم السلام

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پاورپوینت سيره معصومين عليهم السلام :

محتویات

1 ساختار 2 گزارش محتوا 3 وضعیت كتاب 4 پانویس 5 منابع مقاله 6 وابسته‌ها

ساختار

كتاب با یك مقدمه و پیش‌درآمد آغاز و مطالب در هشت فصل، تنظیم شده است.

در انتهاى هر فصل، خلاصه و نتیجه مباحث، ارائه و پرسش‌هایى متناسب با مطالب، مطرح شده است.

گزارش محتوا

در مقدمه و در پیش‌درآمد، ضمن بیان اهمیت موضوع كتاب، به برخى خصوصیات آن، اشاره شده است.[1]

در فصل اول، به مباحثى كلى همچون: ضرورت بحث از سیره امامان معصوم، عصمت، علت لزوم معصوم بودن پیامبر و امامان، عامل عصمت و سیره و سنت پرداخته شده است.

نویسنده، معتقد است ضرورت بحث از سیره امامان معصوم با فلسفه امامت آغاز شده و ضرورت پیشوائى امامان معصوم، بنیان اساسى تفكر شیعه را تشكیل مى‌دهد و تمام اندیشه‌هاى سیاسى، اجتماعى، فرهنگى، عبادى، تربیتى و اقتصادى شیعه بر همین پایه استوار هستند. به اعتقاد وى، با شناخت فلسفه امامت، روشن خواهد شد كه ما چه نیازى به شناخت سیره معصومان داریم، كاربرد آن در زندگى ما چیست و جایگاه آن در حیات دینى و اجتماعى ما كجاست؟.[2]

به باور وى، فلسفه امامت عیناً همان فلسفه بعثت پیامبران است؛ زیرا علت اصلى بعثت پیامبران، تكلیف و مسئولیت‌پذیرى و در نتیجه هدایت انسان‌هاست كه شریعت را حتمى ساخت و ضرورت بهره‌مندى آدمیان از شریعت، مستلزم دو موضوع ابلاغ شریعت از سوى خداوند و شناخت آن از سوى انسان‌هاست؛ ازاین‌جهت، خداوند سلسله پیامبران و كتاب‌هاى آسمانى را فرستاد و در درون انسان نیز خردمندى را نهاد تا پیامبران(ع) را بشناسند. رابطه انسان و عقل او با پیامبران(ع) و كتاب‌هاى آسمانى، رابطه انسان و شناخت ضرورى‌ترین نیاز زندگى و بهره‌مند شدن از آن است.

رابطه پیامبران(ع) و كتاب‌هاى آسمانى، رابطه معلم و كتاب زندگى و دستورالعمل‌هاى حیاتى است؛ به‌ویژه كتابى كه در نهایت اختصار و با محتواى فراگیر مى‌باشد و فهم آن بدون معلم، نه‌تنها دشوار، بلكه محال است؛ در نتیجه فهم كتاب خدا منحصر به تفسیر و بیان پیامبران است و جایگاه آن‌ها در رابطه با كتاب و مردم جایگاه محورى است. چنین كتابى نیز بدون معلم نمى‌تواند نقش اساسى خود را در تعلیم و تربیت ایفا كند؛ در نتیجه رابطه پیامبر اسلام(ص) و مسلمانان، رابطه آموزگار و دانش‌آموز و رابطه الگوى معنوى با تربیت‌پذیر است. او افزون بر تعلیم كتاب آسمانى، مسئولیت تربیت و هدایت انسان‌ها را نیز بر عهده دارد. امامان معصوم(ع) نیز عینا در همان جایگاهى قرار دارند كه پیامبران الهى(ع)، به‌ویژه پیامبر اسلام(ص) قرار داشته‌اند.[3]

فصل دوم، به بحث پیرامون سیره عبادى معصومین(ع) اختصاص یافته و ضمن بیان جایگاه عبادت در زندگى امامان(ع)، نماز مهم‌ترین عبادت در زندگى ائمه(ع) دانسته شده است. به اعتقاد نویسنده، در سیره عبادى امامان معصوم، باید اهداف ذیل مورد توجه قرار گیرد:

نماز، اساس و بنیان زندگى و هدف آفرینش است و در امامان(ع) تجلى كامل داشت. تمام ائمه(ع) به نماز و نافله شب و شب‌زنده‌دارى مى‌پرداخته‌اند كه یا تمام شب را به عبادت و دعا و قرآن خواندن مشغول بوده و یا دست كم بیشتر شب را براى عبادت بیدار بوده‌اند. ائمه(ع) افزون بر آنكه خود به نماز و عبادت مى‌پرداختند، تأكید مى‌كردند كه شیعیان نیز به عبادت و شب‌زنده‌دارى بپردازند و نماز، باید در زندگى آن‌ها جایگاه اساسى داشته باشد. نماز و عبادت، به‌ویژه اهمیت دادن به اوقات نماز و نمازهاى واجب و نافله یومیه و نماز جماعت، باید نشان شیعه باشد. اگر شیعیان، سیره عبادى امامان را احیا كنند و به آن بپردازند، نیكوترین وسیله براى معرفى اهل‌بیت(ع) است.[4]

به نظر نویسنده، به دلایل زیر، عبادت در زندگى امامان(ع) تجلى ویژه داشت:

عبادت، فلسفه آفرینش است و پیامبران(ع) و امامان(ع) نیز برگزیدگان هستى هستند؛ به این جهت، هدف آفرینش در زندگى آن‌ها تجلى كامل داشت. قرآن به پیامبر(ص) دستور داده است كه شب‌ها به عبادت بپردازد و این دستور شامل ائمه(ع) نیز مى‌شود. قرآن دستور داده است كه به رسول خدا(ص) اقتدا كنند و ائمه(ع) تنها كسانى بودند كه به‌طور تمام و كمال، به آن حضرت اقتدا كردند. آنها الگوهاى برتر كمال و خوبى‌ها بودند؛ پس باید خود بیش از دیگران به عبادت مى‌پرداختند.[5]

نویسنده، عامل این موضوع را كه چرا عبادت‌هاى برخى امامان(ع) كمتر نقل شده است، در امور زیر، بررسى نموده است:

الف)- تمام آنچه كه واقع شده، نقل نشده و عدم نقل، دلیل نمى‌شود كه عبادتى نبوده است؛ زیرا تاریخ‌نگاران آنچه را كه با اهدافشان سازگار بوده نقل كرده‌اند.

ب)- تمام كسانى كه تاریخ را نوشته و گزارش‌ها را روایت كرده‌اند، در زندگى امامان(ع) راه نداشتند.

ج)- برخى امامان(ع)، در زندان یا محاصره بودند و كسى نمى‌توانست با آنها در ارتباط باشد.[6]

سیره تربیتى ائمه(ع) یكى از موضوعات مهمى است كه باید به‌صورت ویژه مورد توجه و بررسى قرار گیرد؛ زیرا یكى از اهداف اصلى

لینک کمکی