فایل رایگان پاورپوینت سيري در تاريخ تشيع

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پاورپوینت سيري در تاريخ تشيع :

محتویات

1 ساختار 2 گزارش محتوا 3 وضعیت كتاب 4 پانویس 5 منابع مقاله

ساختار

كتاب با مقدمه نویسنده آغاز و مطالب بدون تبویب و فصل‌بندى خاصى، در عناوین متعدد و متنوعى، گنجانده شده است.

گزارش محتوا

در مقدمه، به این نكته اشاره شده است كه بدون سیر در تاریخ تشیع، نمى‌توان اسلام را به درستى ارزیابى كرد و كسانى كه تاریخ عمومى و تاریخ تشیع را در ادوار مختلف اسلامى مورد بررسى و پژوهش قرار دهند به آسانى مى‌فهمند كه در طول تاریخ اسلام، مذهب شیعه و سیماى واقعى تشیع نه تنها معرفى نشده، بلكه برخلاف واقع معرّفى شده است و این به خاطر بى‌مهرى‌ها و دشمنى‌هائى است كه در طول تاریخ بر اهل‌بیت پیامبر(ص) و پیروان آن‌ها شده است و نویسندگان کتاب‌هاى مذاهب و ادیان (ملل و نحل) شیعه را با فرقه‌هاى مبتدعه و خوارج و غالیان و خلاصه كسانى كه به تصریح كتب شیعه از اسلام خارج بودند، یكسان معرفى كرده‌اند[1]

نویسنده معتقد است كه تشیّع اصل اسلام و پیدایش آن همزمان با پیدایش اسلام است و از زمان پیامبر اسلام(ص) وجود داشت و جمعى از مسلمانان نخستین و صحابه با ایمان و پرهیزگار آن حضرت، در هنگام حیات پیامبر به دوستى على(ع) و تشیع شهرت داشتند و هدف شیعه این بود كه اسلام به همان‌گونه كه خدا و پیامبر خدا خواسته، ادامه یابد و از سیاست و رنگ‌هاى نژادى و تعصبات جاهلى بركنار باشد[2]

نویسنده در ابتداى كتاب، این تصور را كه بعضى‌ها گمان مى‌كنند مذهب تشیّع در ایران از زمان صفویان پیدا شده است و این صفوى‌ها بودند كه این مذهب را در ایران به وجود آوردند، نقد كرده و آن را پاسخ داده است. به نظر وى، این پندار نادرست سبب شده است كه این سؤال مطرح شود كه چرا شیعه پس از صدها سال وجود سكوت‌آمیز، ناگهان به صورت یك مذهب و یك دولت در ایران رخ نمود؟[3]

وى به دنبال اثبات آن است كه تشیع از زمان ظهورش به‌عنوان یك مذهب، با نام «شیعه على» تا برقرارى دولت شیعه در ایران در زمان صفویان پس از نه قرن، یكى از طولانى‌ترین و پرجاذبه‌ترین فصول تاریخ ایران و اسلام را تشكیل مى‌دهد؛ به این معنى «تشیع» به عنوان یك موضوع حادّ دینى و سیاسى، همیشه در طول تاریخ ایران، جریان داشته است[4]

به نظر وى، مسلم است كه نهال تشیع از همان روز ورود اسلام به ایران در این كشور كاشته شده و به سرعت از همان قرن‌هاى نخست در سراسر كشور رواج داشته است. منتهى آنچه صفوى‌ها در زمان خود انجام دادند، این بود كه تشیع را مذهب رسمى كشور گردانیدند. مردم ایران نیز از آغاز اسلام با علویان همدردى نموده بعضى از شهرها از اول آئین تشیع داشتند و برخى از استان‌ها از مازندران و دیلمان و گیلان با دست علویان اسلام پذیرفته و جز آنان به پیشوائى نشناخته بودند. سپس خانواده‌هائى از دیلمان از آل بویه و كنگریان و دیگران به حكومت رسیده و مذهب شیعه را تقویت كرده بودند و براى همین هم هست كه در تاریخ ایران پس از اسلام، حكومت صفویه تنها حكومتى است كه ریشه‌هاى عمیق در میان توده مردم ایران دارد[5]

در ابتداى كتاب، بحث نویسنده بر این مبنا استوار است كه قبل از ظهر صفویان چه بر سر تشیع در ایران رفته است. وى نخست به اصل پیدایش تشیع و علل گرایش ایرانیان نسبت به آن پرداخته و سپس خط سیر تشیع را در این كشور دنبال كرده است[6]

نویسنده پس از بررسى اقوال پیرامون آغاز پیدایش شیعه، چنین نتیجه‌گیرى

لینک کمکی