فایل رایگان پاورپوینت سيري در تاريخ تشيع مازندران (از آغاز تا پايان سده هشتم هجري)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پاورپوینت سيري در تاريخ تشيع مازندران (از آغاز تا پايان سده هشتم هجري) :

محتویات

1 ساختار 2 گزارش محتوا 3 وضعیت كتاب 4 پانویس 5 منابع مقاله

ساختار

كتاب با مطلبى از دكتر سید علیرضا واسعى در توضیح زمینه‌ها و چگونگى نگارش كتاب آغاز شده است. متن اثر مشتمل بر مقدمه‌اى مختصر و پنج فصل با این عناوین است: 1- كلیات، 2- ورود اسلام، 3- تشیع در مازندران، 4- تشیع امامى در مازندران و 5- تشیع مازندران و دولت‌هاى مستقلّ. و در پایان، نتایج پژوهش آمده است.

گزارش محتوا

درباره روش و محتواى این اثر چند نكته گفتنى است:

نویسنده واژگان كتاب را این‌گونه معنا مى‌كند: مراد ما از تشیع در این‌جا، معناى عام آن است؛ ولى در جاى‌جاى بحث، بر تشیع دوازده امامى و به تعبیر درست‌تر «امامى» تأكید خواهیم داشت. با توجه به بررسى‌ها و توضیحاتى كه در ادامه این كتاب خواهد آمد، درباره واژه «مازندران» معنایى برابر و مترادف با «طبرستان» را در نظر داریم؛ كه از مرز دیلمان تا مرز گرگان را شامل مى‌شود.[1] نویسنده تأكید كرده كه پرسش اصلى او در این پژوهش: چگونگى و چرایى نفوذ باورهاى شیعى، به‌ویژه امامیه در مازندران و مسیر تحول و فراگیرى آن در سراسر این ولایت، تا پایان سده هشتم هجرى است و پرسش‌هاى دیگر عبارتند از: یك- اصلى‌ترین عامل در جذب و گسترش اندیشه‌هاى شیعى چیست؟، دو- روند فراگیرى تشیع امامى در مازندران چگونه طى شد؟، سه- حاكمان محلى چه نقشى در ترویج مذهب تشیع داشتند؟، نكته‌اى كه در پاسخ به این پرسش‌ها به عنوان فرضیه مطرح است، تأثیر عامل جغرافیا در جذب علویان و گسترش مذهب شیعى- به‌ویژه امامى- در منطقه است. این عامل، از سویى به‌طور مستقیم باعث پناه آوردن شمار زیادى از سادات و علویان به مازندران شده، تا در پناه مرزهاى طبیعى این دیار از دسترس حاكمان اموى و عباسى دور مانده، به آرامش دست یابند، و از سوى دیگر، زمینه ظهور حكومت‌هاى شبه فئودال را در این ولایت پدید آورد[2] بر طبق تحقیق نویسنده، تشیع امامى در منطقه مازندران را مى‌توان در قالب چند دوره بررسى كرد و این دوره‌ها كه با توجه به رویدادهاى مهم از یكدیگر تفكیك شده‌اند، عبارتند از: 1. دوره ورود، از آغاز تا سال 466ق، 2. دوران رشد از 466- 606ق، 3. دوران فترت از 606- 750 ق، 4. دورات تثبیت از 750- 794ق[3] نویسنده در تشریح ادوار مذكور نخست بیان كرده است كه مراد از دوران تثبیت تشیع امامى در طبرستان، دورانى است كه با حاكمیت دوباره سیاسى امامیه در آن‌جا، نفوذ اجتماعى آن، میان مردم و در نقاط مختلف مازندران افزایش یافت و حتى در نیمه غربى مازندران از جمله آمل و منطقه رویان و رستمدار كه از دیرباز مركز نفوذ سنّیان بود، تشیع رواج و رونقى كامل یافته، و به عنوان مذهب رسمی‌پذیرفته شد[4]و بعد افزوده است: مى‌توان گفت كه این تحول مذهبى ریشه در روند سیر تاریخى مذهب امامى در مازندران و فراتر از آن در جامعه ایرانى دارد، و هریك از این‌دو در زمینه‌سازى شكل‌گیرى این تحول نقش عمده‌اى ایفا كرده‌اند. سرانجام متأثر از نیاز اجتماعى جامعه طبرى در این دوران، سید قوام‌الدین مرعشى با آموزه‌هاى پرجاذبه خود به بهره‌گیرى از این نیاز عمومى پرداخته، و حركت هدفمند و اثرگذارى را براى تثبیت مذهب امامى در سراسر طبرستان آغاز كرد؛ حركتى كه داده‌هاى مختلف تاریخى حكایت از استقبال و پذیرش مردم شهرها، مناطق و روستاهاى مختلف مازندران از آن دارد و فضاى عمومى جامعه را جهت ورود به این تحول بنیادین مذهبى به تصویر مى‌كشد[5] نویسنده

لینک کمکی