فایل رایگان پاورپوینت سيري در سپهر اخلاق

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پاورپوینت سيري در سپهر اخلاق :

محتویات

1 ساختار 2 گزارش محتوا 3 وضعیت كتاب 4 منابع مقاله

ساختار

كتاب، مشتمل بر یك مقدمه و دو متن است. و در دو جلد تألیف شده است.

متن كتاب، فاقد هر گونه فصل بندى و یا باب بندى است.

گزارش محتوا

كتاب، مجموعه مقالات و خطابه‌ها پیرامون اخلاق اسلامى است. این مقالات توسط علماء، اندیشمندان و متفكران اسلامى و غربى بیان شده است. برخى از این مقالات، از عربى و انگلیسى به فارسى ترجمه شده است.

نام برخى از نویسندگان داخلى این مقالات عبارت است از:

محمدتقى جعفرى؛ مرتضى مطهرى؛ عبدالله جوادى عاملى؛ سید محمدرضا مدرسى؛ محمدرضا مهدوى كنى؛ محمدتقى فلسفى.

براى آشنایى بیشتر با مطالب و مباحث مختصرى از برخى مقالات مورد بررسى قرار مى‌گیرد.

جلد اول كتاب مشتمل بر بیست و دو مقاله است. اولین مقاله این جلد با عنوان «اخلاق در جهان اسلام» از آقاى «اصغر دادبه» است.

نویسنده، مقاله را با تعریف اخلاق، این گونه آغاز مى‌نماید:

«اخلاق، در لغت جمع واژه خلق (به ضم اول و سكون دوم) و خلق (به ضم اول و دوم) و به معنى خوى‌هاست. و در اصطلاح، اخلاق در دو معنى به كار مى‌رود. یكى معنى عام، یعنى حكمت عملى كه علم تهذیب اخلاق، تدبیر منزل و سیاست مدن را در بر مى‌گیرد... دوم معنى خاص و آن علم تهذیب اخلاق است كه یكى از سه شاخه حكمت عملى است و...».

نویسنده در ادامه به این پرسش مى‌پردازد كه زندگى خوب و اخلاق و رفتار مناسب درست براى انسان چیست؟

و در پاسخ به این سؤال موضوع اخلاق را به دو بخش تقسیم مى‌نماید و شرح مى‌دهد.

بخش اول، اخلاق در آیین اسلام.

بخش دوم، اخلاق در فرهنگ اسلامى (اخلاق فلسفى، كلامى و عرفانى).

نویسنده براى شرح و توضیح مطالب از آیات قرآنى، روایات شریفه، و كلام بزرگانى مانند شیخ طوسى و خواجه عبدالله انصارى بهره گرفته است.

از جمله مقالات جلد اول، مقاله‌اى است با عنوان «مبانى و نظام اخلاق) اثر جناب احمد دیلمى.

نویسنده در این مقدمه به اهمیت و هدف این مبحث و موضوع مى‌پردازد.

نویسنده در مقدمه مى‌نویسد:

«با عنایت به مناسبت و رسالت این مقاله در تمامى محورها بر آنیم كه مطالب، به طور عمده، به سیره و اندیشه امام على(ع) مستند باشد. و هر گاه در این زمینه كمبودى احساس شد، با سایر نصوص دینى جبران كرده‌ایم».

وى در ابتدا به تعریف و قلمرو اخلاق مى‌پردازد. و بیان مى‌كند كه واژه اخلاق، واژه‌اى غریب و نامأنوس نیست ولى تلقى نگارنده با آن چه در منابع كلاسیك اخلاق اسلامى بیان شده متفاوت است و محور این تفاوت در تلقى موضوع و قلمرو اخلاق است.

در ادامه نویسنده بیان مى‌كند كه ساختار كلان اخلاق اسلامى به طور طبیعى و منطقى در سه بخش سامان مى‌یابد كه به این ترتیب است:

مباحث بنیادین و فلسفى اخلاق مانند منشأ قضایاى اخلاقى، عناصر ضرورى عمل اخلاقى و شناسایى آن؛ توصیف هنجارها و نا هنجارى‌هاى اخلاقى؛ اخلاق تربیتى، تبین شیوه‌ها و ابزارهاى آراستن انسان به فضیلت‌ها؛

مباحث دیگرى كه نویسنده در مقدمه مطرح مى‌نماید عبارت است:

مبانى اخلاق اسلامى؛ جاودانگى اخلاق؛ مفهوم اطلاق و نسبیت اخلاق؛ روانشاسى بحث؛ منشأ قضایاى اخلاقى؛ واقع نمایى قضایاى اخلاقى؛ ارزش اخلاقى؛ مسؤلیت اخلاقى و شرایط آن.

عناوین برخى از مقالات جلد اول عبارت است از:

حكمت نظرى و حكمت عملى؛ موضوع اخلاق؛ ماهیت اخلاق؛ اخلاق در ج

لینک کمکی