فایل رایگان پاورپوینت سيري در سيره علمي و عملي علامه طباطبايي(ره) از نگاه فرزانگان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پاورپوینت سيري در سيره علمي و عملي علامه طباطبايي(ره) از نگاه فرزانگان :

محتویات

1 ساختار 2 گزارش محتوا 3 وضعیت كتاب 4 پانویس 5 منابع مقاله

ساختار

كتاب حاضر، از مقدمه نویسنده و متن اصلى (شامل نُه فصل) تشكیل شده است. روش نویسنده، توصیفى و گزارش مستند به منابع است.

این اثر، مستند است و نویسنده براى تولید آن، از منابع متعدد فارسى و عربى (65 كتاب و نشریه) استفاده كرده است.

گزارش محتوا

هرچند درباره محتواى این اثر، گفتنى‌ها فراوان است، ولى به جهت ضیق مجال، به بیان چند نكته اكتفا مى‌شود:

نویسنده در مقدمه‌اش كه در تاریخ جمعه چهارم آبان 1384 در اسدآباد نوشته، بر چند نكته تأكید كرده است: الف)- مسائل متنوعى كه در موضوعات مختلف از فرزانگان عزیز در این كتاب نقل شده، تقطیعاتى صورت پذیرفته و بعضا تصرّفاتى جهت سامان دادن به مباحث، بدون اینكه به مفهوم و یا مفاهیم مطالب، خدشه‌اى وارد شود صورت گرفته است؛ ب)- برخى از موضوعات و مباحث در این كتاب، اگرچه عنوانش تكرارى به نظر مى‌رسد، لكن محتواى مطالب آن از دیدگاه‌هاى متفاوت مورد بررسى قرار گرفته و از تنوع برخوردار است؛ ج)- مطالب اندكى بر اثر عدم تفكیك در ذیل یك موضوع، بعضا در جاى دیگر كه مشابهتى وجود دارد، به‌ناچار تكرار شده است؛ د)- برخى از مطالب را كه شاگردان علامه از ایشان به‌صورت تكرارى در مباحث متنوع و مشابه نقل كرده‌اند، سعى شده است تنها یك مورد آن ذكر گردد و در صورت لزوم، بقیه موارد در پاورقى ارجاع گردیده است؛ ه)- در خصوص آیات و روایات، تنها مواردى كه نیاز به ترجمه بوده، در داخل صفحات و یا پاورقى‌ها به فارسى ترجمه شده است[2] از امتیازات اثر حاضر، جامعیت مباحث است؛ به‌صورتى كه در آن، فعالیت‌های علامه طباطبایى را از نظر ابعاد گوناگون خانوادگى، اخلاقى، عرفانى، تفسیرى، فلسفى، حدیثى، فقهى، اصولى، فقهى، ریاضى و ادبى مورد بررسى قرار داده است. نویسنده از زبان بزرگان، خاطرات آموزنده فراوانى را نقل كرده است، از جمله این خاطره: «در طول سى سال كه افتخار درك محضر ایشان را داشتم، هرگز كلمه «من» از ایشان نشنیدم؛ در عوض، عبارت «نمى‌دانم» را بارها در پاسخ سؤالات از ایشان شنیده‌ام؛ همان عبارتى كه افراد كم‌مایه از گفتن آن، عار دارند، ولى این دریاى پرتلاطم علم و حكمت، از فرط تواضع و فروتنى به‌آسانى مى‌گفت و جالب این است كه به‌دنبال آن پاسخ سؤال را به‌صورت احتمال و با عبارت «به‌نظر مى‌رسد» بیان مى‌كرد»[3] نویسنده نكته جالبى در مورد مبارزه استاد با مادى‌گرى نوشته است: در شهریور 1320، ایران به‌وسیله قواى متفقین اشغال گردید و در این موقع، مارکسیست‌هاى ایران به پشتیبانى ارتش سرخ و سفارت شوروى و دیگر عوامل خارجى كه در ایران به سر مى‌بردند، توانستند مكتب مارکسیسم را به‌صورت‌هاى مختلف در میان جوانان اشاعه دهند و نشریات مختلفى را از روزنامه و مجله و كتاب منتشر سازند؛ حتى پس از سقوط فرقه دموكرات در 21 آذر 1325 در آذربایجان، مارکسیست‌ها دست از فعالیت برنداشته و بر اثر ضعف دولت مركزى و مساعد بودن سیاست‌هاى بین‌المللى، تبلیغات زهرآگین آنان ادامه داشت. تا آنجا كه در سال 1329 كتابى به نام «نگهبانان سحرافسون»، به‌صورت مرموزى در ایران منتشر شد و در آن كلیه مذاهب به باد انتقاد و مسخره گرفته شده و به‌صورت ناجوان‌مردانه بر خداشناسان و روحانیون حمله شده بود. این كتاب كه موجى از تنفر و سرانجام تأثر از عملكرد این گروه پدید آورد، سبب شد كه استاد علامه طباطبایى با تشكیل جلسه‌اى، به نقد مكتب مادى‌گرى به‌طور مطلق و مارکسیسم به‌صورت خاص بپردازد و اعضاى این جلسه كه از سال 1330 تأسیس گردید، عبارت بودند از آقایان: ش

لینک کمکی